Комунальне некомерційне підприємство Володарської селищної ради "Володарська лікарня"

Надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб КНПВРР "Володарська районна лікарня" за 3 квартал 2019 року

         

        Інформація          
    про надходження і використання благодійних пожертв      
      від фізичних та юридичних осіб        
    КНП ВРР "Володарська районна лікарня"   за   3   квартал    2019  року      
    (найменування закладу охорони здоровя)    
Період Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) Благодійні пожертви,що були отримані закладом охорони здоровя від фізичних та юридичних осіб Всього отримано благодійних пожертв,тис.грн Використання закладом охорони здоровя благодійних пожертв,отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі Залишок невикористаних грошових коштів,товарів та послуг на кінець звітного періоду,тис.грн.
В грошовій формі,     тис.грн В натуральній формі (товари і послуги),  тис.грн. Перелік товарів і послуг в натуральній формі Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) Сума,    тис.грн. Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі Сума,тис.грн.
Залишок на 01.07.2019 рік становить  22,50
3 квартал благодійні надходження від населення 49,1     49,1 2220,2210 37,0     34,6
  від населення   102,8 картопля,  овочі 102,8 2230   картопля,   овочі 102,8 0,00
Всього за 3 квартал   49,1 102,8 х 151,9 х 37,0 х 102,8 34,6