Комунальне некомерційне підприємство Володарської селищної ради "Володарська лікарня"

Інформація про надходження і використання благодійних внесків і пожертв від фізичних та юридичних осіб Володарською РЛ за 1 квартал 2019 року

                  Додаток 1  
                до наказу Департаменту охорони здоровя
                №138-адм від 19.02.2018 р.  
        Інформація          
    про надходження і використання благодійних пожертв      
      від фізичних та юридичних осіб        
    Володарська центральна районна лікарня     за   1   квартал    2019  року      
    (найменування закладу охорони здоровя)            
Період Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) Благодійні пожертви,що були отримані закладом охорони здоровя від фізичних та юридичних осіб Всього отримано благодійних пожертв,тис.грн Використання закладом охорони здоровя благодійних пожертв,отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі Залишок невикористаних грошових коштів,товарів та послуг на кінець звітного періоду,тис.грн.
В грошовій формі,     тис.грн В натуральній формі (товари і послуги),  тис.грн. Перелік товарів і послуг в натуральній формі Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) Сума,    тис.грн. Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі Сума,тис.грн.
Залишок на 01.01.2019 рік становить  12,5
1 квартал благодійні надходження від населення 50,6     50,6 2220,2210;3110 51,1     12,0
Всього за 1 квартал   50,6 0,0 х 50,6 х 51,1 х 0 12,0