Комунальне некомерційне підприємство Володарської селищної ради "Володарська лікарня"

Паспорт Володарської центральної районної лікарні на 2019 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11. 2018 року № 908

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Володарської державної районної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Управління фінансів Володарської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000                                  Володарська районна державна адміністрація
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0212010                                  Володарська центральна районна лікарня
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0212010                       0731    Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
   (КТПКВК МБ)    (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –14 778 198,00 гривень, у тому числі загального фонду – 14 528 198,00 гривень та спеціального фонду – 250 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Рішення сесії Володарської районної ради від 18 грудня 2018 року № 296-27-VII

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

7. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1.

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1.

 Поточні видатки

14 528 198

230 000

 

14 758 198

2.

 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

14 528 198

230 000

 

14 758 198

3

 Капітальні видатки

 

20 000

 

20 000

4.

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 

20 000

 

20 000

УСЬОГО

14 528 198

250 000

 

14 778 198

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

кількість ліжок у звичайних стаціонарах

одиниць 

інформаційно-аналітичний відділ

68

 

68

 

кількість штатних одиниць

одиниць

штатний розпис

214,25

9

223,25

2

 продукту

кількість лікарських відвідувань

осіб

інформаційно-аналітичний відділ

102999

3600

106599

 

кількість ліжко/днів у звичайних стаціонарах

одиниць

інформаційно-аналітичний відділ

22700

 

22700

 

кількість пролікованих у звичайних стаціонарах

осіб

інформаційно-аналітичний відділ

2 856

 

2 856

3

 ефективності -

завантаженість ліжкового фонду

днів

інформаційно-аналітичний відділ

333,8

 

333,8

 

середня тривалість лікування 1 хворого в стаціонарному відділенні

днів

інформаційно-аналітичний відділ,

8,6

 

8,6

4

якості –

зниження показника летальності

%

Інформаційно-аналітичний відділ

2,24

 

2,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

Пентелейчук А.В.
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Керівник фінансового органу

__________
(підпис)

Тимченко Н.М.
(ініціали та прізвище)