Комунальне некомерційне підприємство Володарської селищної ради "Володарська лікарня"

Паспорт Володарської ЦРЛ на 2019 рік - інсуліни

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11. 2018 року № 908

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Володарська державна районна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Управління фінансів Володарської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000                                  Володарська районна державна адміністрація
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0212010                                  Володарська центральна районна лікарня
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0212144                 0763            Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
   (КТПКВК МБ)    (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 324 500,00 гривень, у тому числі загального фонду – 324 500,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Рішення сесії Володарської районної ради від 18 грудня 2018 року № 296-27-VII

6. Мета бюджетної програми: Збільшення тривалості і поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет шляхом своєчасного і безкоштовного їх забезпечення препаратами інсуліну в повному обсязі ; зниження показників інвалідності та смертності від цукрового діабету

7. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1.

Збільшення тривалості і поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет шляхом своєчасного і безкоштовного їх забезпечення препаратами інсуліну в повному обсязі ; зниження показників інвалідності та смертності від цукрового діабету

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1.

 Поточні видатки

324 500

 

 

324 500

2

 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

324 500

 

 

324 500

УСЬОГО

324 500

 

 

324 500

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

продукту –

кількість хворих на цукровий діабет, які забезпечуються препаратами інсуліну

осіб

інформаційно-аналітичний відділ

78

 

78

2

ефективності - 

забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

%

інформаційно-аналітичний відділ

100

 

100

3

якості -

кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечені інсулінами

осіб

інформаційно-аналітичний відділ

78

 

78

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

Пентелейчук А.В.
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Керівник фінансового органу

__________
(підпис)

___Тимченко Н.М..__
(ініціали та прізвище)